Kamuda doğrudan alım internete taşınıyor

MİTHAT YURDAKUL Ankara – Taslağa göre, kamuda alımlara ilişkin süreçler, kısmen veya tamamen, EKAP üzerinden elektronik ortamda yürütülebilecek. Alımlar ilan ve duyuru yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması ve yeterlik kurallarının aranması zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gerçekleştirilebilecek. Fiyat araştırması, kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilecek. Alımlara, yalnızca ticari merkezi dokümanda belirtilen il veya illerdeki kişi veya şirketlerin teklif sunabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilecek. Alımlara ilişkin maliyet hesaplaması, duyuru yapılması, doküman oluşturulması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, teklif sunacak kişilerde belirli kriterlerinin aranması ile sözleşme imzalanması gibi hususlar idarelerin takdirinde olacak.

E-fiyat teklifi alınarak yapılacak alımlarda, gereken kriterlerin yer aldığı şartname ile sözleşme, EKAP’a yüklenecek.

Duyuru yoksa davetle

Alımlar, EKAP’ta duyurulabilecek. Duyuru yapılmayan alımlarda, EKAP’a kayıtlı kişilere elektronik ortamda davet gönderilerek, davette belirtilen tarih ve saate kadar teklif sunulması talep edilebilecek. Duyuru yapılan alımlarda da idareler tarafından EKAP’a kayıtlı kişilere elektronik ortamda davet gönderilerek, davette belirtilen tarih ve saate kadar teklif sunulması istenebilecek.

Seçim alımları 

Mevzuata göre, sadece ihtiyacın gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde bu şekilde alım yapılabilecek. Alım yapılmadan önce, tek kişiden yapılma sebepleri “ayrıntılı, net ve objektif” bir biçimde ortaya konulacak. Düzenleme, cumhurbaşkanı seçimi, Anayasa referandumu, milletvekili seçimleri ile mahalli seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası, filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımlarını da kapsayacak.

Temsil-ağırlama faaliyetleri için yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmet alımları da doğrudan temin yöntemiyle yapılabilecek. Taşınmaz alımı ve kiralanmasında, ihtiyaca yönelik gerekçelerin belirtilmesi istenecek.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*